PÅMELDING NORDAVIND 2016

KONKURRANSEN ARRANGERES LøRDAG 12.NOVEMBER KL 10:00 - 15:00 I LOFOTEN KULTURHUS
Korpsnavn:

Adresse:

Poststed

Postnr.


Velg klasse:

Antall deltaker:    Skolekorpsalder Voksne

Kontaktperson:

E-post:

Mobil:

NB. Det må sendes inn kort historikk om korpset til Trond Handberg på denn e-posten

BINDENDE PÅMELDING INNEN 1.OKTOBER 2016


Merknader:


PRISER:

Skole og Generasjonskorps: kr 1500.- pr. korps
Amatørkorps: kr 3500.- pr korps
Pris per musikan:
- kr 100.- pr musikant i skolekorpsalder

- kr 200.- pr musikant over skolekorpsalder, voksne


Festkonsert og premieytdeling inkludert i prisen for deltakerne :
Billetter korpskonkurransen: kr 150.- pr. pers (friadgang for deltakere)